Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

oferta

Wyceny:

 • nieruchomości lokalowych (prawa własności do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego)
 • nieruchomości komercyjnych (biurowych, handlowych, magazynowych, usługowych),
 • nieruchomości przemysłowych,
 • nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych,
 • nieruchomości rolnych i leśnych,
 • nieruchomości specjalnych (użyteczności publicznej, obiektów rekreacyjnych).

Wyceny dla potrzeb:

 • zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy (kredytowych),
 • transakcji kupna-sprzedaży nieruchomości,
 • przemysłowych,
 • dla celów ubezpieczeniowych,
 • ustalenia wartości środków trwałych jako podstawy do naliczania amortyzacji,
 • aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego,
 • wkładów niepieniężnych do spółek kapitałowych (tzw. aportów),
 • ustalenia stawki czynszu najmu lub dzierżawy,
 • pozostałych zgodnie z potrzebami zamawiającego.

Opracowania i ekspertyzy:

 • rynku nieruchomości oraz doradztwa w zakresie tego rynku,
 • efektywności inwestowania w nieruchomości i ich rozwoju,
 • skutków finansowych uchwalania lub zmiany planów miejscowych,
 • oznaczania przedmiotu odrębnej własności lokali,
 • bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości,
 • określania wartości nieruchomości na potrzeby indywidualnego inwestora,
 • wyceny nieruchomości zaliczanych do inwestycji w rozumieniu przepisów o rachunkowości,
 • wyceny nieruchomości jako środków trwałych jednostek w rozumieniu ustawy o rachunkowości,
 • studium wykonalności przedsięwzięć inwestycyjnych.

Operaty szacunkowe sporządzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz standardami zawodowymi rzeczoznawców majątkowych, w szczególności zawartymi w: Ustawie o gospodarce nieruchomościami, Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie wyceny nieruchomości, Powszechnych Krajowych Zasadach Wyceny Nieruchomości.

o firmie | oferta | kontakt

Copyright 2011 voido.pl